Turism

Turism

Clima este caracteristică zonelor muntoase si depresiunilor intramontane, cu ierni geroase de lungă durată şi veri răcoroase. Temperatura medie anuală este de 7°C. Perioada răcoroasă uneori ţine peste 43% din anul calendaristic. Din cauza acestei clime aspre zona este cunoscută drept „polul frigului” din România.

Flora si fauna
Vegetaţia judeţului din punct de vedere biologic este bogată şi variată, dispusă de la nivelul alpin până luncile joase ale râurilor. O suprafaţă de 237.574 hectare (reprezentând peste 35% din suprafaţa totală a judeţului) este acoperită cu păduri. Cele mai răspândite sunt răşinoasele (74%), urmat de foioase (26%). Pe crestele masivelor calcaroase şi în cheile muntoase sunt prezente câteva specii floristice rare cum ar fi: cetina neagră, tisa si vestita floare de colţ.
Fauna este foarte bogată datorită întinselor păduri de răşinoase şi foioase: se întâlnesc specii de mamifere care sunt specifice întregului lanţ carpatin, cum ar fi ursul carpatin, lupul, cerbul carpatin, râsul, jderul. Dintre păsări amintim: cocoşul de munte, ciocănitoarea, acvila de munte, şorecarul, huhurezul, buha, forfecuţa, alunarul, piţigoiul de munte. Apele râurilor sunt populate de păstrăvi, boişteanul şi ştiuca.

Sursa datelor: Consiliul Judeţean