Activitatea întreprinderii

Intreprinderi active, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, clase de marime dupa numarul de salariati

Unitati locale active, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, clase de marime dupa numarul de salariati

Intreprinzatori privati, pe tipuri de intreprinzatori

Personalul din unitatile locale active, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2

Cifra de afaceri din unitatile locale active, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, preturi curente

Investitii brute in bunuri corporale din unitatile locale active, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2