Agricultură

Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe forme de proprietate

Parcul de tractoare si masini agricole principale din agricultura (la sfarsitul anului) pe forme de proprietate

Suprafata cultivata cu principalele culturi, pe forme de proprietate

Productia agricola vegetala la principalele culturi, pe forme de proprietate

Productia medie la hectar, la principalele culturi, pe forme de proprietate

Numarul pomilor fructiferi, pe forme de proprietate

Productia de fructe pe specii de pomi, forme de proprietate

Productia medie de fructe pe specii de pomi, forme de proprietate

Efectivele de animale, pe categorii de animale, forme de proprietate

Animale ce revin la 100 ha teren, pe principalele categorii de animale

Productia agricola animala pe forme de proprietate

Valoarea productiei ramurii agricole pe sectoare, forme de proprietate

Indicii productiei ramurii agricole pe sectoare, forme de proprietate

Cantitatea de ingrasaminte chimice si naturale folosite in agricultura, pe forme de proprietate

Suprafata terenurilor amenajate cu lucrari de desecare, pe categorii de folosinta a terenurilor

Suprafata terenurilor amenajate cu lucrari de ameliorare si combaterea eroziunii solului, pe categorii de folosinta a terenurilor

Suprafata terenurilor pe care s-au aplicat ingrasaminte chimice si naturale pe forme de proprietate

Cantitatea de pesticide aplicate in agricultura, pe forme de proprietate

Suprafata terenurilor pe care s-au aplicat pesticide, pe forme de proprietate

Suprafata fondului forestier pe categorii de terenuri si specii de paduri

Suprafata terenurilor pe care s-au executat regenerari artificiale, pe categorii de regenerari artificiale

Volumul de lemn recoltat pe specii