Locuinţe şi utilităţi publice

Locuinte existente la sfarsitul anului pe forme de proprietate si medii de rezidenta

Camere de locuit existente la sfarsitul anului pe forme de proprietate si medii de rezidenta

Suprafata locuibila existenta la sfarsitul anului pe forme de proprietate si medii de rezidenta

Locuinte terminate in cursul anului pe surse de finantare si medii de rezidenta

Locuinte terminate in cursul anului dupa numarul camerelor de locuit pe o locuinta, pe surse de finantare

Suprafata construita a locuintelor terminate pe surse de finantare si medii de rezidenta

Suprafata utila a locuintelor terminate pe surse de finantare si medii de rezidenta

Suprafata locuibila a locuintelor terminate pe surse de finantare, medii de rezidenta

Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri pe tipuri de constructii si medii de rezidenta

Suprafata intravilana a municipiilor si oraselor

Suprafata spatiilor verzi in municipii si orase

Lungimea strazilor orasenesti

Lungimea strazilor orasenesti modernizate

Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei potabile pe medii de rezidenta

Numarul localitatilor cu retea de distributie a apei, pe medii de rezidenta

Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile

Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor

Energia termica distribuita

Numarul localitatilor in care se distibuie energia termica pe medii de rezidenta

Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare

Numarul localitatilor cu canalizare publica, pe medii de rezidenta

Vehicule in inventar pentru transport public local de pasageri, pe tipuri de vehicule

Pasageri transportati in transportul public local, pe tipuri de vehicule

Lungimea totala a conductelor de distributie a gazelor

Numarul localitatilor in care se distribuie gaze naturale pe medii de rezidenta

Gaze naturale distribuite, dupa destinatie

Populatia conectata la sistemele de canalizare si epurare a apelor uzate

Populatia deservita de sistemul public de alimentare cu apa