Veniturile populaţiei

Castigul salarial nominal mediu net lunar pe activitati ale economiei nationale (sectiuni si diviziuni) CAEN Rev.2 si sexe

Castigul salarial nominal mediu brut lunar pe activitati ale economiei nationale (sectiuni si diviziuni) CAEN Rev.2 si sexe